Çalışan Anne Desteği Nereden Alınır?
21st September 2021 By 7 Renk
blog

Çalışan Anne Desteği Nereden Alınır?

Çalışan anne desteği almak için öncelikle proje kapsamının tam anlamıyla öğrenilmesi gerekmektedir. Projenin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak bir düzlemde finanse edildiği bilinmektedir. Bu proje kapsamında çalışan annelere kreş desteği sağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmada bütçenin değiştiği görülmektedir. Dolayısıyla her sene ayrılan bütçeye göre çalışan anne desteği de artış göstermektedir. Projenin amacı ise çalışan annelere maddi destek sağlanmasıdır. Kadınların çalışma hayatında desteklenmesi kadın işgücüne de katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışan annelerin iş ve yaşam arasındaki dengesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Doğum sonrasında çalışma hayatını düşünen iş kadınlarının bu proje kapsamında maddi desteklerini almaları mümkündür. Ancak koşullar dikkatlice incelenmelidir.

Projenin içeriğine bakıldığında iki farklı gruba maddi destek sağlandığına rastlanmaktadır. Bunların ilki eğitimli bir çocuk bakıcısı tutacak olan annelere yöneliktir. Çalışan anne desteği olarak bilinen proje kapsamı da daha çok bu grubu ilgilendirmektedir. Bir diğer grup ise 0 ile 36 aylık çocuk bakımında Milli Eğitim Bakanlığı sertifikasını almış olan kadınlar içindir. Bu ikinci gruba sağlanan destek ise bakıcı eğitim teşviki olarak adlandırılmaktadır. Her iki gruba da bütçeye bağlı olarak düzenlenen tutarın yönlendirildiği görülmektedir. Çalışan annelerin hangi gruba dahil oldukları ve ne kadar destek alacakları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından saptanmaktadır. İşleme başlanması için yapılacak adımlar ise SGK üzerinden yürütülmektedir. Ön kayıtların gerçekleştirilmesinin ardından verilecek randevular ve destek onayları takip edilmelidir. Bu proje çalışan annelerin işe dönmesi kadar eğitimli bakıcı istihdamının sağlanması adına da önem taşımaktadır.

Çalışan Anne Desteği Ne Kadar Oldu?

Çalışan annelerin alabilecekleri destek her sene değişen miktara sahiptir. Bu destek bütçesinin planlaması ise Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa yapılan saptamalarla belirlenmektedir. Bunun ardından ön kayıtla beraber destekten faydalanabilecek kişi sayısı sunulmaktadır. Bütçenin kişi sayısına bölünmesiyle çıkan tutar ise yıllık çalışan anne desteği miktarını ifade etmektedir. 2021 yılında belirlenen bütçeyle beraber çalışan annelerin alabilecekleri destek tutarı da saptanmıştır. Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerek ise Avrupa Birliği açıklamalarında belirtilen tutar çalışan annelerin iş hayatına verilen önemi yansıtmaktadır. Destek miktarının 2021 yılında 325 Euro olarak sunulduğu görülmektedir. Bu tutar aylık destek miktarını simgelemektedir. 2022 yılında ise bütçenin genişletileceği ve tutarın artacağı belirtilmektedir.

Çalışan anne desteği miktarı çoğu iş kadınını sevindiren gelişmelerden biridir. 2022 yılında 350 Euro olacağı belirtilen aylık desteğin istihdam adına da önem taşıdığı söylenebilmektedir. 2021 senesine ayrılan bütçeye göre başvuru ön kayıtlarının inceleneceği belirtilmektedir. Toplamda 3700 çalışan anneye kesin kayıtlarını tamamlamaları sonrasında randevu verildiği anlaşılmaktadır. Bu ön kayıtların yapılması için ise Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinden ilgili bölüme girilmesi yeterli olmaktadır. Bunun ardından gerekli bilgilerin aktarılmasıyla birlikte sigorta kurumu tarafından yapılan incelemeler başlamaktadır. Ön kayıt yapan çalışan annelerin bilgilerinin incelenmesiyle beraber başvurunun onay sürecine geçmesi söz konusudur. Katılım şartlarını karşılamayan annelerin başvuruları ise ret sürecine geçmektedir. Ön kayıt etabının sadece internet üzerinden sağlandığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla başvuru yapacak her kadının e-devlet şifresini alması gerekmektedir. Kesin kayıtların ise ön kaydın ardından illerde bulunan proje ofislerinde yürütüldüğü belirtilebilmektedir.

Çalışan Anne Desteğini Alabilecek Kişiler

Çalışan anne desteğini alabilecek kişiler proje kapsamında yer alan koşulları karşılıyor olmalıdır. Bu bağlamda kimlerin çalışan anne desteği alabileceğini örneklendirmek mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen koşullarda hangi kapsamda bulunan kadınların bu destekten faydalanabilecekleri belirtilmektedir. Tam zamanlı çalışma modeline dahil olan çalışanların çalışan anne desteğinden yararlanması uygundur. Ayrıca bir işverenin yanında çalışan ve 4-a sigortalısı kapsamında bulunan kadınlar da desteğin ön kayıt sürecine geçiş yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra 0 ile 24 ay arasında çocuğu olan ve sigortası bulunan kadınların da destek kaydını oluşturmaları uygun görülmektedir. Mali destekten yararlanabilecek kişiler arasında eğitimli bir çocuk bakıcısını sigorta yaparak çalıştıracak kişiler de bulunmaktadır. Böylelikle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdamının da yükseltilmesi hedeflenmektedir denebilir.

Çalışan annelere sağlanacak bu desteğin 3.700 kadına aylık 3.250 Euro tutarında sağlanması bütçenin artışını da yansıtmaktadır. 2021 yılında ön kayıt süreci sonrasında kesin kayıt sürecini de tamamlayan çalışan annelerin 3.250 Euro değerindeki destekten faydalanmaları mümkün görünmektedir. Ayrıca bütçenin toplamı 26 milyon Euro olarak belirlenmiştir. İlk başvurularla birlikte katılım miktarına göre yedek listeler de oluşturulmaktadır. Böylece ön kayıt sürecinde koşulları karşılamayan kişilerin hakkı yedeklere aktarılacaktır. Dolayısıyla çalışan anne desteğini kimler alabilir konusunu dikkatlice incelemek önem arz etmektedir.