Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı Bulunan Üniversiteler
19th September 2021 By 7 Renk
blog

Aile danışmanlığı yüksek lisans şansını kullanmak isteyen bireyler birçok devlet üniversitesini inceleyebilmektedirler. Ayrıca özel üniversitelerin de sayısız yüksek lisans fırsatı bulunmaktadır. Dolayısıyla aile danışmanı olma yolunda ilerlerken yüksek lisans eğitiminin alınması kişinin yetkinliğini doğrulamaktadır. Sadece akademik hayatta yükselme şansı doğmamaktadır. Bunun yanı sıra aile danışmanlığı hizmetini sunacak kişilerin uygulamalı alanlarda gelişim göstermeleri mümkündür. Üniversite seçeneklerine bakıldığında Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi programları görülmektedir. Yine Bahçeşehir Üniversitesi ve Karatay Üniversitesi de aile danışmanlığı yüksek lisans programlarını sunan seçeneklerdendir. Mersin Üniversitesi yüksek lisans programları arasında da aile eğitimi ve danışmanlığı eğitimi vardır. Yeditepe Üniversitesi de hem tezli hem de tezsiz aile danışmanlığı yüksek lisansı fırsatını sunmaktadır.

Aile danışmanlarının iş hayatına başlamadan önce uygulamaları becerilerini yükseltmek istedikleri bilinmektedir. Elbette lisans sürecinin uygun alanlarda tamamlanmış olması ilk şartlardandır. Sosyoloji ile veya psikoloji ile bağıntılı alanlarda lisans eğitimini tamamlayanlar aile danışmanlığı için eğitimlerini devam ettirebilmektedirler. Doğrudan aile danışmanlığı lisans programını okuyanlar için de aynı durum geçerlidir. Bu süreçte sertifika almanın yanı sıra yüksek lisans ile akademik seviye atlama da tercih edilebilmektedir. Böylelikle hem eğitimlerin meslek tanımına yönelik derinleşmesi hem de becerilerin uygulamaya dönüştürülmesi söz konusudur. Yüksek lisans programlarının üniversitelere göre tezli ya da tezsiz olabildiği görülmektedir. Dolayısıyla seçim yapılacak üniversitenin aile danışmanlığı yüksek lisans programı detaylıca incelenmelidir. 

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programları Nerede Geçerlidir?

Aile danışmanlığı meslek tanımında farklı çalışma alanlarının bulunduğu bilinmektedir. Eğitim sektöründe çalışılabileceği gibi kamu kurumlarında da iş bulunması olağandır. Çünkü alınan lisans eğitimlerinin yüksek lisansla birleştirilmesi sonucunda aile danışmanı unvanına erişilmektedir. Böylelikle bireylerin artık bilgilerini uygulamaya dökecekleri bir iş tanımına sahip olmaları mümkündür. Aile danışma merkezlerinde ve özel rehabilitasyon merkezlerinde işe girilmesi uygundur. Ayrıca dileyen aile danışmanı yüksek lisans mezunları kendi merkezlerini de açabilirler. Bunların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda da iş bulunması söz konusudur. Aile danışmanlarının eğitim kurumlarında da danışmanlık hizmeti verebildikleri bilinmektedir.

Aile danışmanlarını bekleyen çalışma alanlarının çoklu olması da büyük seçeneklerden biridir. Çünkü her bireyin kendi çalışma alanını tercih etmesi mümkün görünmektedir. Eğitim ya da kamu kuruluşlarında girilecek işlerde hem çocuk hem de ebeveyn psikolojisine hakim olunmalıdır. Aynı durum ikili ilişkilerde de geçerlidir. Aile danışmanlarının evli çiftlerin yaşadıkları sorunlarda da terapistlik yapabildikleri söylenmelidir. Dolayısıyla meslek tanımının oldukça geniş kapsamlı bir düzlemde bulunduğu yeniden ortaya çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarından çocuk esirgeme kurumlarına değin çalışma alanının genişlediği görülmektedir. Adalet Bakanlığı ile ilişkili olan kurum ve kuruluşlarda da aile danışmanlarının çalışma şansı bulunmaktadır. Yine üniversitelerin ya da liselerin ilgili birimlerinde işe başlanması uygundur. Belediyelere bağlı aile danışmanı hizmeti de yüksek lisans sonrasında başvurulabilecek iş tanımlarından biridir.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansında Alınan Eğitimler Hakkında

Aile danışmanlığı yüksek lisans programlarında farklı dersler yer alabilmektedir. Bu durum üniversitelerin hazırladıkları yüksek lisans paketlerine göre değişebilmektedir. Ancak tüm üniversitelerin ders paketleri zorunlu ve temel yeterlilik kazandıran dersleri içermektedir. Bunların arasında mesleki etik veya aile danışmanlığında uygulama stratejileri gibi eğitimler vardır. Ayrıca birçok üniversitede cinsel, ruhsal, psikolojik sorunlara yönelik analiz ve çözümleme yöntemleri de bulunmaktadır. Bu gibi eğitimler sayesinde ebeveyn ilişkilerindeki sorunların saptanması ve de çözüme ulaştırılması mümkün olmaktadır. Aile içi sözlü veya fiziksel şiddetin gözlemlenmesi de derslerin içindeki eğitimlerdendir. Ebeveyn ile çocuk ilişkisi gibi konularda da yetkinlik kazanılmaktadır. Elbette üniversitelerin kuramsal eğitimleri kadar uygulamalı derslerinin de bulunması iş hayatına atılmadan önce kişilere tecrübe kazandırmaktadır.

Aile danışmanlığı yüksek lisans yapılabilen üniversiteler arasında 19 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi de bulunmaktadır. Yine dileyen lisans mezunlarının İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde yüksek lisansa devam etmeleri mümkündür. Pamukkale Üniversitesi de aile danışmanlığı yüksek lisans programına sahiptir. Kırıkkale Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi yüksek lisans programlarının arasında aile danışmanlığı yüksek lisans eğitimi yer almaktadır. Bunların dışında sayısız devlet üniversitesinin ve özel üniversitenin sosyal bilimler/ psikoloji bölümünde aile danışmanlığı yüksek lisans programının bulunduğu görülmektedir. Eğitimlerini yüksek lisans seviyesinde tamamlayan aile danışmanlarının uygulama ve çözüm getirme süreçlerinde daha tecrübeli olacaklarına şüphe yoktur. Elbette kişisel becerilerin gelişmesi açısından sertifika programlarına da başvurulabilmektedir. Yüksek lisans seviyesindeki yetkinliğin kazanılması ise mutlaka iş hayatındaki becerileri yakından etkilemektedir.