Aile Danışmanlığı Sertifikasını Hangi Bölümün Mezunları Alabilir?
17th September 2021 By 7 Renk
blog

Aile danışmanlığı sertifikası kimler alabilir sorgusunu birkaç farklı boyutuyla incelemek gereklidir. Nitekim bu sertifikayı alabilmek için öncelikle akademik eğitimin tamamlanması mühimdir. Ancak akademik eğitimin aile danışmanlığı ile ilişkili alanlarda tamamlanması beklenmektedir. Bu alanların psikoloji ya da sosyoloji ile bağlantılı olması da mühimdir. Nitekim bir aile danışmanın iş tanımına bakıldığında tüm alan detaylarına rastlanmaktadır. Aile danışmanlarının gerek özel kurumlarda gerek ise devlet kurumlarında çalışabilmeleri buna bağlıdır. Elbette aile danışmanlığının hangi meslek alanında yapılacağına da karar verilmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim kurumlarında çalışmak isteyenler farklı sertifikalar ile de yetkinliklerini artırabilmektedirler. Dolayısıyla aile danışmanlığı sertifikasını almak için tüm hususların önceden bilinmesi önemlidir.

Sertifika programlarının farklı kurumlardan alınabildiği görülmektedir. Bu kurumlardan öne çıkan ise genellikle MEB eğitim programları olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı online ya da yüz yüze aile danışmanlığı eğitimlerini sunmaktadır. Böylelikle doğrudan devlete bağlı sertifikaların alınması mümkündür. Bunun yanı sıra üniversite ve MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası veren çeşitli özel kurumlar vardır. bu kurumların farklı illerde merkezleri bulunduğu için yüz yüze eğitim de kolaylaşmaktadır. Ancak hangi kuruma başvurulacak olursa olsun aile danışmanı olmak için akademik yeterliliğin sorgulandığı bilinmektedir. Kişilerin psikoloji, PDR bölümlerinden mezun olmaları aile danışmanı adayı olduklarını göstermektedir. Yine sosyal hizmetler veya sosyoloji okuyan bireyler aile danışmanlığı için sertifika alabilirler. Günümüzde üniversitelerin de çoklu eğitim paketlerini sunması online aile danışmanlığı sertifikası almaya olanak tanımaktadır.

Aile Danışmanı Eğitim Programlarına Katılım Şartları

Aile danışmanlığı gibi kapsamlı bir iş tanımında farklı boyutlarda bulunan eğitimlerin tamamlanması mühimdir. Nitekim bir aile danışmanın yalnızca sosyal ilişkilerde yetkinlik sahibi olması yeterli değildir. Bununla birlikte insan ilişkileri, insan psikolojisi ve temel psikoloji eğitimleri de bireylere katkıda bulunmaktadır. Ayrıca aile danışmanlığı sertifikası kimler alabilir diye araştıranların akademik yeterlilik koşullarını merak ettikleri görülmektedir. Bunun nedeni üniversite programlarının içeriğinde de katılım şartlarının yer almasıdır. Bu şartlar tamamen kişilerin alandaki becerilerini onaylamadan önce temel yetkinliklerini temsil etmeleri adınadır. Farklı bölümlerde de olduğu gibi aile danışmanlığı alanında öncelikle temel eğitimlerin alınması gereklidir. Bu temel eğitimlerin psikoloji, sosyoloji ve sosyal hizmetler alanında tamamlanmış olması uygundur. Dolayısıyla sosyal hizmetler okuyan bir lisans mezunu da sertifika programlarına başvurabilmektedir.

Günümüzde üniversitelerin ve üniversite onaylı sertifika veren özel kurumların eğitim paketleri incelenebilmektedir. Aslında bu incelemeler kişilere aile danışmanı olmak için uygun olup olmadıklarını da göstermektedir. Bu uygunluğun sağlanması ise lisans seviyesinde meslek alanıyla ilişkili programların tamamlanmasıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla aile danışmanlığı eğitim programları içerisinde katılım şartlarının lisans eğitimine yönelik olduğu belirtilmelidir. Sosyoloji, PDR, sosyal hizmetler ya da psikoloji dışında okunabilecek programlar da vardır. Hemşireler, uzman ya da pratisyen hekimler dilerlerse aile danışmanlığı sertifikalarını alabilmektedirler. Elbette çocuk gelişimi okumuş olan mezunlar da sertifika eğitimlerine başlayabilmektedirler. Bunun yanı sıra psikolojik danışmanlık eğitimini bitirmiş olan bireyler de birer aile danışmanı olabilirler.

Aile Danışmanlığının İş Tanımı Nedir?

Aile danışmanlarının önünde oldukça mühim bir iş tanımı bulunmaktadır. Kişilerin sertifikalarını da almalarıyla birlikte farklı alanlarda çalışmaları mümkündür. Öncelikle kendi aile danışmanlığı merkezini açmak isteyen kişiler bunun için gerekli işlemlerini tamamlayabilirler. Ancak özel bir kurumda çalışmak isteyenlerin çeşitli aile danışmanlığı ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulmaları olağandır. Dolayısıyla aile danışmanlığı sertifikası kimler alabilir sorusunun cevabı tam olarak iş alanlarında da belli olmaktadır. Çalışma ortamlarına verilebilecek örnekler arasında eğitim sektörü de vazgeçilmez seçeneklerden olmaktadır. Nitekim özel ya da devlete bağlı eğitim kurumlarında danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. Çocuk gelişimi alanında devam etmek isteyen çalışanların bile aile danışmanlığı sertifikası ile bir seviye daha yükselmeleri söz konusu olacaktır.

Bir aile danışmanında aranan özellikler hem teknik hem de sosyal stratejilerin uygulanmasını içermektedir. Kişilerin iletişim becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Yine ikna kabiliyetinin ailelerin ve çocukların doğru yönlendirilmesinde etken olduğu söylenebilmektedir. Stresli ya da olumsuz durumlarda aile danışmanları için zorlu süreçler oluşabilmektedir. Bu sebeple aile danışmanı unvanı alan bireylerin öfke ve sinir kontrolünde ya da kriz yönetiminde hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Gözlem becerisi ise çoğu sosyal alanda olduğu gibi aile danışmanlığında da geçerlidir. İyi bir gözlem becerisi sayesinde tüm sorunlara ya da karmaşalara çözümler sunulabilmektedir. İşte bir aile danışmanı hem sorunlarını saptayan hem de bu sorunlara doğru çözümleri getiren kişidir. Sertifika programlarındaki uygulamalar veya çözüm stratejileri de iş hayatına atılmadan önce bu açıdan önem taşımaktadır.

Değerli misafirimiz. Siz de aile danışmanlığı  hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak aile danışmanlığı programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.