Çocuk Gelişimi Öğretim Teknikleri
7th September 2021 By 7 Renk
blog

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

     20.yüzyılın son yarısında dünyada ve özellikle ülkemizde çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı alanında gelişmeler yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise, toplum olarak geleceğimizin nasıl şekilleneceğini çocukların belirleyecek olmasıdır. Bu durumda çocuklar için ve aileler için gereken destekler sağlanmalı, sıklıkla meydana gelen sorunlara uygun çözümler üretilebilmelidir. 7renkakademi.com bireylerin gelişimine destek sağlamak adına birçok seminer ve eğitimler sunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ulaştığımız nokta şudur; Bireylerin çocukluk döneminde yaşamış olduğu olumlu veya olumsuz herhangi bir durum geleceğini yani erişkin dönemini de etkilemektedir. Bu nedenle gelişimsel sorunları görebilmek ve erken müdahale şansını yakalayabilmek amacıyla toplumumuzda çocuk gelişimi alanına önem verilmesi gerekmektedir.

    Çocukların gelişiminde dikkate alınması gereken en önemli husus çocuğu tanımaktır. Çocuğu tanımak, tüm özelliklerine, becerilerine hâkim olmak onun gelişimi için gereklidir. Her çocuğun ilgi alanları, ihtiyaç duydukları kişiler ve nesneler, gelişimine dair hususlar ve öğrenme teknikleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bunları bilmek ve çocuğu her yönüyle tanımak, Çocuk Gelişimi Öğretim Teknikleri seçiminde bizlere yol gösterici nitelikte olabilmektedir.

Çocukları Tanıma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

     Çocukları her yönüyle tanımak ve tüm özelliklerini değerlendirmenin temel amacı, çocukların hangi konulara hâkim olmadığını, neler hakkında bilgi sahibi olmadığını görmek değil; Çocukların hangi alanlara ilgi duyduğu, neler hakkında bilgi sahibi olduğu, neyi ne kadar bildiğini açığa çıkartmaktır. Çocukları tanımanın diğer bir amacı ise; çocukların güçlü yanlarının fark edilmesini sağlamaktır. Çocuklar her ne kadar yaşıtlarıyla aynı görünse de, her birinin farklı özelliklere sahip olduğu ve eğitimleri sağlanırken farklı öğretim teknikleri kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. 7renkakademi.com sitesi sayesinde bireyler online eğitim ve seminerler ile çocukların gelişimine dair gereken bilgi ve becerilere sahip olup onları tanıma fırsatı yakalamaktadır. Bu eğitimler sonucunda sağlanan sertifika ile kariyerinizde yükselebilir, uzmanlığınızı resmiyete dökebilir ve eğitmenlik yapabilirsiniz.

Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm gelişimlerini, bireysel özelliklerini, duygularının gelişimini, akıl yürütme ve algılama gücünü geliştirerek bir benlik kazanmasını etkileyebilir niteliktedir. Kişinin akıl yürütme becerilerini elde edebilmesi, sorgulayabilmesi, kavrayabilmesi için ise tartışma, test etme, gösterip yaptırma gibi yöntemlere başvurulur. Son yıllarda okul öncesinde tartışma yöntemi örnekleri fazlasıyla geliştirilmiş ve bir çocuğun kendini ifade etmesi, yaratıcılığını pekiştirebilmesi, tartışma yöntemleri sayesinde sorgulayabilmesi için gereken koşullar özveriyle sağlanmıştır. Çocuğun etkili bir öğrenme yöntemi elde ettiği, belirli becerileri kazandığı ve bunu görsel ve işitsel olarak desteklediği bir diğer yöntem gösterip yaptırma yöntemidir.

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Gösterip yaptırma yöntemi eğitimin her alanında uygulanmaktadır. Bu yöntemin bu kadar tercih edilmesinin en önemli nedeni ise öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor oluşudur. Bireyler gördükleri duydukları ve bu şekilde yaptıkları faaliyetleri unutmazlar. Bugün tıp alanında bile gösterip yaptırma yöntemini görmekteyiz. Bu yöntemde bireylerin bir işi en iyi şekilde nasıl yapacakları gösterilir ve daha sonra aynı tekniklerle bunu sınıf ya da laboratuvar ortamında yapması istenmektedir. Gösterip yaptırma tekniği ile bireylere psikomotor becerilerin kazandırılması, olaylara, durumlara tepki verebilmesi ve insan ilişkilerinin geliştirilebilmesi hedeflenmektedir. Bu durumda bireylerin kişiliğini oluşturan çocukluk dönemi yani okul öncesi eğitiminde de bu yöntemi uygulamak büyük önem arz etmektedir. Okul öncesi gösterip yaptırma örnekleri sayesinde ebeveynlerde çocukların gelişimi aşamasında ev ortamında da uygulayacakları yöntemlere erişmektedirler. Çocukların gelişimi aşamasında 7renkakademi.com sitesinin sağladığı kurslarda etkili olmaktadır. Gösterip yaptırma yöntemi sayesinde çocuklar ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve yakın çevresinden birçok şey öğrenmekte ve öğrendiklerini kalıcı hale getirebilmektedir.

Gösterip Yaptırma Yöntemi Aşamaları

  • İlk olarak bu yöntemin uygulanabilmesi için gerekli olan ortam, araç ve gereçler hazırlanmalıdır.
  • Gösterilecek olan faaliyet konusunda çocuklara bilgi verilmeli ve izleyecekleri aşamalar anlatılmalıdır.
  • Anlatılacak aşamalar şemalar ve görsel öğeler ile desteklenmelidir.
  • Yapılan faaliyet öğrencilere tekrar ettirilerek hata yaptılar ise bunları görmeleri sağlanmalıdır.
  • Öğrencilere bazı temel sorular sorarak yapılan etkinliğin anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü sağlanmalıdır.
  • Yapılan çalışma süresinde etkinliği yaptıran kişiler (ebeveyn, öğretmen vs.) öğrenci ile birlikte hareket etmeli yaptığı hataları o anda görmelidir.
  • Tüm aşamaların sağlanması ile beraber öğrencilerin hangi alanda eksik olduğu adına değerlendirme yapılmalıdır.
  • Görüldüğü üzere tüm yöntemler çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimine, psikomotor becerilerini kazanabilmesine yönelik oluşturulmuştur.  7renkakademi.com her aşamada sizlerin yanında yer almaktadır. Sağladığı eğitimler ve seminerler ile bireylerin gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak için 0545 965 1490 dan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu makale 7 Renk Akademi editörleri tarafından yayınlanmıştır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Değerli okuyucumuz. 7 Renk Akademiden aldığınız sertifikalarınızı rahatlıkla www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.