Çocuk Testleri Nedir?
25th July 2021 By 7 Renk
blog

Psikolojik Testleri ve Değerlendirmeleri Anlamak

Psikolojik testler göz korkutucu görünebilir, ancak yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Psikologlar, bir tanı koymak ve tedaviye rehberlik etmek için bir danışanın davranışını ölçmek ve gözlemlemek için testler ve diğer değerlendirme araçlarını kullanır.
Siz veya bir aile üyesi psikolojik test için sevk edildiyseniz, muhtemelen ne bekleyeceğiniz konusunda birkaç sorunuz var veya psikolojik testleri duymuş olabilirsiniz ve kendinizin mi yoksa bir aile üyenizin mi test yaptırmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Psikolojik testler korkutucu gelebilir, ancak size yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Psikolojik testler ve değerlendirmeler birçok yönden tıbbi testlere benzer. Bir insanın fiziksel semptomları varsa, doktorları bu semptomlara neyin neden olduğunu anlamak için röntgen veya değişik testleri isteyebilir.

Psikolojik değerlendirmeler aynı amaca hizmet eder: Psikologlar, bir teşhis koymak ve tedaviye rehberlik etmek için bir danışanın davranışını ölçmek ve gözlemlemek için testler ve diğer değerlendirme araçlarını kullanır.

Psikologlar çeşitli nedenlerle testler ve değerlendirmeler yaparlar. Örneğin, okul zorlukları olan çocuklar yetenek testlerini veya öğrenme güçlüğü testlerini geçebilirler. El becerisi, tepki süresi ve hafıza gibi becerilerin testleri, bir nöropsikologun beyin hasarı veya bunama gibi durumları teşhis etmesine yardımcı olabilir.

Bir kişinin işte, okulda veya kişisel ilişkilerinde sorunları varsa, testler psikoloğun bu kişinin öfke kontrolü sorunları mı yoksa kişilerarası beceriler mi yoksa soruna katkıda bulunan belirli kişilik özellikleri mi olduğunu anlamasına yardımcı olabilir. Diğer testler, danışanların anksiyete veya depresyon gibi duygusal bozuklukları olup olmadığını değerlendirir.

Bir kişinin sorunlarının nedeni her zaman net değildir. Örneğin, bir çocuğun okulda sorunları var mı, disleksi gibi bir okuma sorunu mu var yoksa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bir dikkat sorunu mu var?Dürtüleri kontrol etmekte zorlanıyor musunuz? Psikolojik testler ve değerlendirmeler, psikoloğun sorunun doğasını anlamasını ve onu ele almanın en iyi yolunu bulmasını sağlar.

Testler ve Değerlendirmeler
Testler ve değerlendirmeler, psikolojik değerlendirmenin iki ayrı ancak ilişkili bileşenidir.Psikologlar, teşhis ve tedavi planı yapmalarına yardımcı olmak için her iki tür aracı da kullanır.

Test yaparken, anketler veya kontrol listeleri gibi resmi testler kullanılır. Genellikle "standart referanslı" testler olarak adlandırılırlar. Bu, basitçe testlerin standartlaştırıldığı ve böylece teste girenlerin nerede yaşadıklarına veya testin hangi psikolog tarafından yapıldığına bakılmaksızın benzer şekilde puanlanması anlamına gelir. Örneğin, bir çocuğun standartlarla ilgili okuma becerilerinin test edilmesi, o çocuğun benzer yaş veya sınıf düzeyindeki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında yeteneğini değerlendirebilir. Araştırmacılar, norm temelli testler geliştirip derecelendirdiler ve belirli bir özelliği veya dereceyi ölçmede etkili oldukları bulundu.

Bir psikolojik değerlendirmenin, normla ilgili psikolojik testler, resmi olmayan testler ve anketler, görüşme bilgileri, okul veya tıbbi kayıtlar, tıbbi değerlendirmeler ve gözlem verileri gibi birçok bileşeni olabilir. Bir psikolog, sorulan sorulara göre hangi bilgilerin kullanılacağını belirleyecektir. Örneğin, bir kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığını, mahkemeye çıkmaya uygun olup olmadığını veya travmatik bir beyin hasarı geçirip geçirmediğini belirlemek için değerlendirmeler kullanılabilir. Ayrıca bir kişinin iyi bir yönetici olup olmadığını veya ekip olarak ne kadar iyi çalışabileceğini belirlemek için de kullanılabilirler.

Örneğin, yaygın bir değerlendirme tekniği klinik görüşmedir. Bir psikolog, danışanıyla endişeleri ve geçmişi hakkında konuştuğunda, danışanın nasıl düşündüğünü, tartıştığını ve başkalarıyla nasıl etkileşime girdiğini gözlemleyebilir. Değerlendirmeler ayrıca öğretmenler, meslektaşlar veya aile üyeleri gibi danışana yakın olan diğer kişilerle yapılan görüşmeleri de içerir. (Ancak, bu tür görüşmeler yalnızca danışanın yazılı onayı ile gerçekleştirilir.)

Testler ve değerlendirmeler birlikte, bir psikoloğun bir kişinin güçlü yanlarının ve sınırlarının tam resmini görmesini sağlar.

Beklentiler:


Psikolojik testler çoktan seçmeli bir testi geçmek veya başarısız olmak gibi değildir, ancak psikologlar belirli bir teşhis koymak ve bir tedavi planı geliştirmek için çeşitli testlerden ve değerlendirmelerden elde edilen bilgileri kullanır.

Bu makale 7 Renk Akademi editörleri tarafından yayınlanmıştır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Değerli okuyucumuz. 7 Renk Akademiden aldığınız sertifikalarınızı rahatlıkla www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.