Montessori Kuramının Temeli Nedir?
1st October 2021 By 7 Renk
blog

Günümüzde “Montessori nedir?” sorusunun giderek arttığı görülmektedir. Bunun nedeni Montessori eğitim modelinin farklı kurumlarda yaygınlaşmaya başlamasıdır. Dolayısıyla soruyu yanıtlamak amacıyla Montessori eğitim modelinin tarihçesine bakılmalıdır. Montessori günümüzde de kullanılan yakın zamanlı eğitim modeli geliştirmelerinden biridir. 1900’lü yıllarda, Dr. Maria Montessori tarafından ortaya konan bu eğitim modeli aslında çocukların bireysel olarak gözlemlenmesini temel almaktadır. Yani bir çocuğun farklı yaş dönemlerinde farklı gelişim özelliklerini sergileyebildiği görülmektedir. Çocukların tek başına deneyim kazanmaları ve kendi bireysel eğilimlerini yansıtmaları da bu bakımdan önemini korumaktadır. Hem çocuğun sevdiği olguların hem de çocuğun zorlandığı alanların anlaşılması olağandır. Montessori eğitim ortamında psikolojik ve sosyal ilişkilerin gözlemlenmesi de mümkün hale gelmektedir denebilir.

Montessori kuramının hedefi için çocukların bireysel gelişimlerinin ele alınması söylenebilmektedir. Lakin bu becerilerin nasıl bir ortamda edinildiği de açıklanmalıdır. Nitekim hangi eğitim modeli uygulanırsa uygulansın, eğitimin içeriği kadar önemli olan bir diğer detay da eğitim modelinin sistemine yöneliktir. Bu bağlamda Montessori eğitim yaklaşımının çocukların sevdikleri ve sevmedikleri hususlara önem verdiği belirtilmelidir. Eğitim ortamından eğitim sisteminde uygulanan etkinliklere kadar çocukların gelişim faaliyetlerinin engellenmemesine dikkatle yaklaşılmaktadır. Dolayısıyla çocukların rahat hareket edebilecekleri ve kendi bireysel etkinlik keşiflerini deneyimleyebilecekleri bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır. Hazırlanmış çevrenin çocukların yaş aralığına ve sunulan etkinliklere uygun olması beklenmektedir. Böylece sınırsız etkinlik olanağı ile çocuklara uygun bir eğitim ortamı aktarılmaktadır.

Montessori Eğitim Uygulamaları Nelerdir?

Montessori nedir?” sorusunu yanıtlarken bu eğitimde kullanılan uygulamalara da değinilmelidir. Özellikle erken çocukluk döneminde tercih edilen Montessori etkinlikleri örneklendirilebilmektedir. Elbette gelişim dönemine göre neden bu etkinliklerin seçildiği gibi hususların sertifika eğitimlerinde öğrenilmesi en doğrusudur. Ancak bu yaklaşımın ne olduğunu açıklamak için ele aldığı etkinlik sistemlerinin nasıl niteliklere sahip olduğu da belirtilmelidir. Dr. Maria Montessori tarafından ortaya çıkarılan önemli detaylar arasında her çocuğun iyi olduğu ve buna saygı duyulması gerektiği de vardır. Yani çocukların kendi seçimlerinin ve ilgi alanlarının sorgulanmaması gerekmektedir. Montessori modelinde baskıcı bir eğitim yerine iyi olanın daha fazla geliştirilmesi ve temel kazanımların eksik edilmemesi söz konusudur.

Montessori etkinliklerinin özellikle erken çocukluk döneminde farklı aşamalarda açıklandığı belirtilmelidir. Ancak genel olarak kişisel bakım ya da gündelik becerilerin edinilmesi önemlidir. Bunların arasında yemek yeme, sofra adabı, bağcık bağlama ya da kişisel hijyen olgularının edinilmesi en iyi örneklerdendir. 3 yaşı aşan çocuklarda dil becerisinin gelişmesi adına çeşitli kartlar ya da motor becerilerin gelişimine katkıda bulunulması adına eğitici objeler tercih edilebilmektedir. Daha ileri yaşlardaki Montessori eğitim sürecinde; gündelik ev işlerine yardım etme ya da insan ilişkilerinde gelişmeye yönelik girişimlerin engellenmemesi mühimdir. Çocukların dünyayı ve kendilerini keşfetmeleri için cezalarla ya da engellemelerle karşılaşmamaları gereklidir. Görsel ve işitsel becerilerin gelişimine yönelik farklı çalışmalar yapılabilmektedir. 3-6 yaş döneminde sosyal iletişimin ve kendini ifade etme becerisinin oldukça etkin yansıtıldığı da unutulmamalıdır.

Montessori Kimlere Uygulanabilmektedir?

Montessori eğitiminin kimlere uygulanabildiği de sıklıkla araştırılan konulardandır. Hatta “Montessori nedir?” sorusunun ardında bu yaş aralığının da öğrenilmeye çalışıldığı söylenebilmektedir. Çünkü genellikle okul öncesi dönemde uygulanan Montessori eğitimlerinin sadece 0-6 aş aralığında tercih edildiği sanılmaktadır. Oysaki bunun tam aksine ergenlik çağına dek Montessori eğitiminin uygulanması mümkündür. Özellikle ev ortamında bu eğitim uygulamalarını tercih etmek ve yerine getirmek isteyen ebeveynlerin eğitmenlik eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. Böylece çocukların eğitim ortamında olmasa da ev ortamında Montessori teknikleriyle desteklenebileceği söylenebilmektedir. Montessori eğitimlerinin yalnızca ilkokul dönemine kadar olmadığı da böylelikle ortaya çıkmaktadır. Diğer yaş aralıklarında ne gibi etkinliklerin yapıldığı ise özetle belirtilebilmektedir.

Montessori eğitimi ilkokul döneminde yani 6-12 yaş aralığında da uygulanabilmektedir. Bu dönemde özel yeteneklerin, kendi sorumluluğunu alma becerisinin ve entelektüel bağımsızlığın geliştiği söylenmelidir. İlkokul öğrencilerinin hem ilgi alanlarında hem de matematik, coğrafya, dil edinimi gibi disiplinlerde kazanımlara sahip oldukları bilinmektedir. Ergenlik süreci bitene kadar Montessori süreci devam ettirilebilmektedir. Çünkü modelin lise yıllarında da uygulanabildiği söylenmektedir. Yani 12-15 yaş arasına kadar özellikle belirli etkinliklerin sürdürülmesi faydalı olabilmektedir. Çocukların kendi sorumluluk bilinçlerini sağlamlaştırmaları ve doğru olarak nitelendirdikleri hususlarda alışkanlık kazanmaları söz konusudur. Akademik bilgileri edinme için çocuklara uygun materyaller ve imkanlar tanınmalıdır. Kendini ifade etme hususunda iyice gelişen çocukların sosyal ortamlara katılmaları ve özgüven seviyelerini asla kaybetmemeleri de hedeflenmesi gereken ileri seviye Montessori eğitim modeli amaçlarındandır denebilir.

Değerli okuyucumuz. Sizde montessori eğitimi hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak montessori eğitmenlik programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.