Montessori Eğitimindeki Kazanımlar
29th September 2021 By 7 Renk
blog

Montessori eğitimi, çocuğun kendi becerilerini, duygu durumunu, psikolojik ve fiziksel gelişimini en rahat biçimde yansıtabildiği eğitim ortamını hazırlamaktadır. Bu eğitim ortamında çocuğun bireysel kimliğini, sorumluluk alma becerisini ve kendini ifade etme yöntemlerini geliştirdiği söylenebilmektedir. Dolayısıyla yalnızca eğitim kurumlarında değil birçok terapi merkezinde de Montessori tekniklerinin uygulanması mümkün görünmektedir. Bu bakımdan Montessori eğitimi nedir sorusunun kapsamlı aşamalarla açıklanması gerekmektedir. Montessori eğitim yaklaşımının prensiplerine bakıldığında kendi kendine eğitim, emici zihin, duyarlı dönem, hazırlanmış çevre ve çocuğa saygı hususlarına rastlanmaktadır. Bunların hepsi modelin uygulanmasına ve gözlemlenmesine yönelik becerileri betimlemektedir denebilir. Ayrıca günümüzde ebeveynlerin de ilgi gösterdikleri bu eğitim modeli sayesinde uygun bir çocuk odasının hazırlanması mümkündür. Hem çalışma ortamına hem bu ortamda uygulanacak etkinliklere hem de çocuğun gözlemlenmesine yönelik kazanımlardan söz edilebilmektedir.

Montessori eğitimi boyunca hem eğitmenlik yapmak isteyenlerin hem de ebeveynlerin kazanabilecekleri birçok bilgi birikimi bulunmaktadır. Montessori yaklaşımı Dr. MariaMontessori tarafından geliştirildiğinde sayısız husus ortaya çıkmıştır. Bunların arasında çocukların ne gibi olgulardan hoşlandıkları ve ne gibi tepkimelerden hoşlanmadıkları da belirlenmiştir. Özellikle baskıcı ve katı kuralları içeren eğitim ortamlarının çocuklardaki gelişim güzeyine ket vurduğu görülmüştür. Bu sebeple Montessori eğitimi yaklaşımında çocuklara bağımsızlıklarını kazandıkları ve kendi seçimlerini ortaya koyabildikleri bir eğitim bağlamı sunulmaktadır. Montessori eğitimi çocuğa ne kazandırır dendiğinde bu gibi hususların yanı sıra birçok teorik edinimden de söz etmek mümkün olacaktır. Gerek pozitif bilimlerde gerek ise sanat etkinliklerinde gelişim seviyesi desteklenmektedir. Ayrıca çocukların hangi alanlarda yeteneklerini sergiledikleri de kolayca gözlemlenebilmektedir.

Montessori Eğitimi İle Hedeflenen Etkinlik Ortamı Nasıldır?

Montessori eğitimini alan bir eğitmenin rolü de de net olarak anlaşılabilmektedir. Eğitmenin rolü yalnızca ortamın hazırlanmasına yönelik değildir. Ancak öncelikle bu eğitim ortamının nasıl hazırlandığına dair birkaç önemli husustan bahsedilmelidir. Eğitim ortamının çocukların hareket ve etkinlik yapma kabiliyetlerine uygun olması gerekmektedir. Buna uygun olarak eğitim kurumlarındaki sınıfların ya da evdeki çocuk odalarının nasıl hazırlanması gerektiği bile başlı başına eğitimlerden biridir. Bu sebeple Montessori eğitimi nedir dendiğinde hazırlanmış çevre prensibinin dahi nasıl kapsamlı becerileri gerektirdiği görülmektedir. Çocukların ilgisini çekecek ama aynı zamanda faydalı etkinlikleri uygulamalarını sağlayacak materyallerin seçilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte hazırlanan etkinlik malzemelerinin farklı disiplinlere yönelik olması önemlidir.

Bir eğitim ortamında yaptırılan etkinliklerin farklı alanlara hitap ettiği bilinmektedir. Montessori eğitim yaklaşımında da çocuklara farklı disiplinlere yönelik etkinliklerin yaptırılması mümkündür. Örneğin sanat alanlarını içeren görsel, sesli ve uygulamalı etkinliklerin yapılması olağandır. Resim etkinliklerinden müzik etkinliklerine ya da spor faaliyetlerine kadar çeşitli uygulamalar yaptırılabilmektedir. Ayrıca bilim etkinliklerinin ve deney projelerinin de çocukların ilgisini fazlasıyla çektiği söylenebilmektedir. Bu gibi etkinliklerde hangi malzemelerin kullanılacağı ya da nasıl sunulacağı da öğrenilmektedir. Matematik ve dil becerilerine yönelik materyallerde kitapların veya kartların yanı sıra objelerin de hazırlanması muhtemeldir. Bu uygulamalarda eğitim ortamına dahil edilmesi gereken onlarca materyal saptanabilmektedir. Montessori eğitimi önemi hem uygulamaları hem de sunulan eğitim ortamının çocuğa verdiği seçim yapabilme hakkı bakımından ön plana çıkmaktadır.

Montessori Eğitimi Temel Prensipleri Hangileridir?

Montessori eğitiminin temel prensipleri de eğitmenlerin hakim olmalarının gerektiği hususlardandır. Öncelikle çocuğa saygı ve kendi kendine eğitim prensiplerinden söz edilmelidir. Çocuğa saygı prensibi, eğitmenin sunduğu eğitim ortamında çocuklara özgür öğrenmeyi ve seçim yapma hakkını tanımasına bağlıdır.Kendi kendine eğitim prensibi, çocukların eğitim ortamında kazandıkları deneyimsel öğrenmeyi betimlemektedir. Montessori eğitimi nedir sorusunda bu temel prensiplerin birbirleri ile olan bağlantısı yeterli bir açıklama getirmeyi mümkün kılmaktadır. Yukarıda belirtilen eğitmenin rolü ise hazırlanmış çevre prensibiyle ilişkilidir. Doğru ve ilgi çekici bir ortamın hazırlanması, emici zihin ya da duyarlı dönem prensiplerini de etkilemektedir. Çünkü duyarlı dönem daha çok çocukların çevreden edindikleri bilgileri ve tepkimeleri hangi gelişim süreçlerinde nasıl algıladıklarına yöneliktir. İşte emici zihin prensibinde de çocukların çevreye duyarlı olarak kazandıkları becerileri betimlemektedir denebilir.

Montessori eğitimi boyunca çocukların farklı eğitim süreçlerine dahil edilmesi uygundur. Küçük yaştaki çocuklara tuvalet eğitimi, yemek ve sofra adabı eğitimi verilirken Montessori eğitimi faydalı olabilmektedir. Bununla birlikte davranışsal becerilerin gelişiminde ve kişisel temizliğin öğrenilmesinde de Montessori metodu yarar sağlamaktadır. Sağlıklı ve doğru iletişim kurma becerilerini kazanacak çocukların özellikle hazırlanmış çevrede kendilerini daha rahat hissettikleri görülmektedir. Bu bakımdan Montessori eğitimi temel prensipleri, çocukların iletişim ve kendilerini ifade etme becerilerinde de etkendir. Montessori eğitimi kaç yaşında uygulanır sorusunun ise çocukların gelişim özelliklerine ve eğitimin düzeyine göre farklı yaş aralıklarında uygulanabileceği biçiminde yanıtlanması mümkündür.

Değerli okuyucumuz. Sizde montessori eğitimi hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak montessori eğitmenlik programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.