Çocuk Gelişimi Mezununun İş Tanımı Nedir?
23rd September 2021 By 7 Renk
blog

Çocuk gelişimi mezunu ne iş yapar sorusunu kapsamlı açıklamalarla yanıtlamak gerekmektedir. Nitekim çocuk gelişimi ve eğitimi okuyan bir kişiyi farklı çalışma alanları beklemektedir. Elbette devlet kurumlarında iş bulunması uygundur. Çünkü çocuk gelişimi bölümü eğitim sektörüyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle devlete bağlı olan anaokulu, kreş ve okul öncesi eğitim merkezlerinin hepsinde çocuk gelişimcisi olarak iş bulunabilmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer detay da özel eğitim kurumlarına yönelik olacaktır. Nitekim devlete bağlı eğitim merkezlerinde çocuk gelişimi eğitimcisi olunabildiği gibi özel sektördeki kurumlarda da işe girilmesi mümkündür. Özel anaokulları ya da kreşler bir çocuk gelişimi mezunu için farklı iş olanaklarını sunmaktadır.

Lisans eğitimini çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünde tamamlayanlar hangi çalışma alanında yetkinlik kazandıklarını görebilirler. Öncelikle eğitim kurumlarında bir çocuk gelişimi uzmanı olarak eğitimci görevinin alınması akla gelmektedir. Lakin çocuk gelişim uzmanı iş olanaklarının arasında rehabilitasyon ve terapi merkezleri de yer almaktadır. Devlete bağlı çocuk esirgeme kurumlarında da iş bulunması olağandır. Özel çocuk gelişimi terapi merkezlerinde bir çocuk gelişimi danışmanı olarak çalışılması uygundur. Farklı bir yol izlemek isteyen kişilerin çalışma alanına göre eğitim düzeylerini ilerletmeleri de yerinde olacaktır. Örneğin eğitim kurumlarında çalışmak isteyenler fazladan bir eğitim sertifikası alabilirler. Bunun aksine psikoloji ağırlıklı meslek alanlarında çalışmayı düşünenler ise çocuk psikoloji, kişisel gelişim ya da oyun terapisi eğitimlerine kayıt olabilmektedirler. Ancak bir çocuk gelişimi ve eğitimi lisans mezununu önemli iş tanımlarının beklediği söylenebilmektedir.

Çocuk Gelişimcisi İçin Uygulamalı Teknikleri Edinme

Çocuk gelişimcisi unvanına ulaşan kişilerin hem sosyolojik hem de psikolojik süreçleri takip etmeleri önemlidir. Dolayısıyla özellikle 0- 12 yaş arasındaki çocukların doğru gözlemlenmesi gerekmektedir. Örneğin bir çocuğun aile ortamı, iç dünyası ve davranışsal özellikleri yakından tanınmalıdır. Ayrıca her bireyin kendine has kimliği olduğundan buna göre iletişim kurulması mühim hususlardandır. Bu sebeple çocuk gelişimi mezunu ne iş yapar denildiğinde yalnızca eğitim süreçlerinden bahsedilmesi yeterli değildir. Öncelikle çalışılan kuruma göre çocuklarla sağlıklı bir iletişimin kurulması beklenmektedir. Böylece iş bağlamına göre uygulamalı tekniklerin hayata geçirilmesi söz konusudur. Eğitim kurumlarında çalışan çocuk gelişimcisi için oyun terapilerinin ya da eğitim belgelerinin edinilmesi gereklidir. Böylelikle eğitim sürecinde mantıklı bir eğitim olanı hazırlanabilmektedir.

Çocuk gelişimi mezunlarını eğitim kurumlarının yanı sıra devlete ya da özel sektöre bağlı terapi merkezleri de kabul etmektedir. Bu gibi bağlamlarda iş bulunabildiği için tedavi ve terapi uygulamalarının da bilinmesi istenecektir. Sosyal hizmetler alanında iş ortamına dahil olacak çocuk gelişimcisi için psikolojik desteğin ve problem gözleminin önem arz ettiği belirtilebilmektedir. Bununla birlikte ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulduğundan emin olunması gerekmektedir. Bunun aksi gözlemlendiğinde hem aile üyelerine hem de çocuklara doğru bir çözüm desteği sunulmalıdır. Özellikle uygulama stratejileri bakımından sertifika ve yüksek lisans programları önemini artırmaktadır. Çünkü lisans süresince alınan temel ve yetkin çocuk gelişimcisibilgilerinin sertifika programlarında uygulamalı seviyelere taşınması mümkündür. Bu bakımdan iş hayatına geçildiğinde daha yüksek bir uygulama becerisine sahip olunması söz konusudur.

Çocuk Gelişimcisi Eğitim Süreci Hakkında

Günümüzde çocuk gelişimi uzmanı olunması için belirli alanların okunması zorunludur. Çünkü meslek kapsamının edinildiği ve bu derslerin sunulduğu yeterli programlara bakılmaktadır. Elbette çocuk gelişimi ve eğitimi tam yeterlilik sağlayan akademik bölümlerin başında gelmektedir. Lakin bu bölümün dışında sosyoloji, psikoloji, çocuk psikolojisi üzerine eğitimini alanlar da çocuk gelişimi uzmanı olabilmektedirler. Sosyal hizmetler veya buna benzer birkaç lisans programının daha çocuk gelişimi uzmanı olmak için yeterlilik sunduğu bilinmektedir. Ancak hangi bölümden mezun olunursa olunsun sertifika programlarının incelenmesi uygundur. Böylece meslek hayatı boyunca uygulanacak tekniklerin daha özel ve ayrıntılı biz düzlemde öğrenilmesi söz konusu olacaktır. Bununla birlikte çocuk gelişimi mezunu ne iş yapar sorusunun ilgili disiplinlerle de ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Çünkü çocuk gelişimi mezunlarının yalnızca eğitim kurumlarında çalışmaları zorunlu değildir.

Çocuk gelişimi eğitimlerini ön lisans programlarında tamamlayanlar ise hastanelerde ya da eğitim kurumlarında kısıtlı bir iş tanımı ile karşılaşacaklardır. Bu nedenle dört yıllık eğitimlerin seçilmesi daha uygundur. Bununla birlikte iki yıllık programları bitirenlerin kendi eğitimlerini yükseltmek adına sertifika süreçlerine kayıt olabildikleri söylenmelidir. Çocuk gelişimi mesleği ile okul öncesi öğretmenliği çoğu zaman karıştırılmaktadır. Hatta bu ayrımın yapılması bazen zorlayıcı olabilmektedir. Bu iki iş alanı her ne kadar birbirine yakın ve ilişkili olsa da çocuk gelişimi uzmanlarının eşit ağırlık alanında ilerledikleri unutulmamalıdır. Tam da bu sebepten dolayı çocuk gelişimi mezunu olan bireylerin eğitim sektörü dışında iş bulabilmeleri mümkün hale gelmektedir.

Değerli okuyucumuz. Siz de çocuk gelişimi  hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak çocuk gelişimi programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.