Çocuk Psikoterapisi Kimlere Uygulanmalıdır?
22nd September 2021 By 7 Renk
blog

Çocuk psikoterapisinin kapsamında çocukların özel olarak gözlemlendikleri uygulamalar bulunmaktadır. Her çocuğun kendine özgü psikolojik ve fiziksel gelişim süreci vardır. Bu sebeple süreçlerin bireye özgü gözlemlenmesi ve buna uygun yönlendirmelerin geliştirilmesi önemlidir. Neredeyse her çocuğun kendine has gelişimi üzerine odaklanan çocuk psikoterapisi sürecinde duygusal ve sosyal değişimlerin incelendiği söylenebilmektedir. Bununla birlikte terapilerin odaklandığı konular da farklılık gösterebilmektedir. Birçok kişinin yanlış bildiği konulardan biri çocuk terapilerinin sadece olumsuz durumlarda başvurulacak alanlardan olmasıdır. Oysaki çocuk terapilerinin özel becerilerin ya da gelişim sürecindeki özel yeteneklerin keşfedilmesinde de büyük bir rolü vardır. Ayrıca sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi ve sosyalleşme sürecinin gözlemlenmesi de terapilerin odaklandığı hususlardandır denebilir.

Elbette çocuklarla kurulan terapi iletişiminde farklı teknikler tercih edilebilmektedir. Birey kimliğinin edinildiği sürecin başında alınacak çocuk terapisi sayesinde çocukların doğru yönlendirilmesi mümkündür. Güçlü bir bireysel kimliğin kazanılması için olumsuz yönelimlerden uzaklaşılması gerekmektedir. Çocuk terapilerinde de duygusal ve fiziksel gücün edilmesinin yanı sıra sosyal ilişkilerin anormal düzlemlere taşınmaması kontrol edilmektedir. Öne çıkan oyun terapisi uygulamaları arasında çocukların bilişsel ve ruhsal iç dünyalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Çocukların gelişim süreçlerinin değiştirilmesi temel amaç değildir. Bunun aksine her çocuğun kendi kimliğine yönelik desteklerin ya da gelişim sürecine yardımcı etkinliklerin sağlanması söz konusudur. Ancak travma, taciz, baskı ya da yas gibi durumlarda daha ciddi ya da derin tedaviler önerilmektedir. 

Çocuk Psikoterapilerinde Ne Gibi Etkinlikler Bulunmaktadır?

Çocuk psikoterapistlerinin öncelikle hedeflerin belirlenmesi konusunda çalıştıkları bilinmektedir. Gözlemlenen çocukların gereksinimleri doğrultusunda uygun bir terapi planı hazırlanmaktadır. Çocuk psikoterapisi sürecinde terapistlerin faydalandıkları etkinlikler ve oyunlar vardır. Özellikle küçük yaştaki çocukların sözcüklere ya da davranışlara rahatlıkla dökemedikleri duygu durumlarının eğlenceli etkinliklerle gözlemlenmesi mümkün hale gelmektedir. Her çocuğun keyif aldığı ve ilgi gösterdiği oyun etkinlikleri belirlenebilmektedir. Buna bağlı olarak hem çocuklara fayda sağlayacak hem de terapilere uygun olacak etkinliklerin seçilmesi oldukça önemlidir. Nitekim terapi boyunca gözlemlenen çocukların bu terapi sürecindeki etkinlikleri sevmeleri ve tamamen sürece dahil olmaları mühim hususlardandır. Terapi ortamında çocuk ile terapist arasında güven ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Çocuk terapistlerinin buna uygun eğitimleri almalarının önemi de özellikle bu hususta ortaya çıkmaktadır.

Çocuk psikoterapilerinde hedeflenen olgular da örneklendirilebilmektedir. Öncelikle her bireyin kimlik ve duygu durum süreçlerinin tanınması söz konusudur. Bununla birlikte çocuk psikoterapisi uzmanları tarafından psikolojik sorunların azaltılması ya da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Çocuklara verilecek terapi desteklerinde oluşabilecek sosyal ya da psikolojik problemlerin önlenmesi de amaçların arasındadır. Yani çocukların stres, davranışsal problemler ya da olumsuz durumlar ile nasıl başa çıkabilecekleri de kazanımlar arasında yer almaktadır. Travma yaşan çocuklarda bu sorunun kökenine inilmesi ve travmanın yetişkinlik sürecine taşınmaması hedeflenmektedir. Çocukların aldıkları duygusal desteklerin yanı sıra özel yeteneklerin tavsiyelerle ilerletilmesi de söz konusudur. Özel alanlara ilgisi olan ya da yüksek gelişim sergileyen çocukların uygun eğitim süreçlerine yönlendirilmesi mühimdir.

Oyun Terapisi Eğitim Süreci Hakkında

Çocuk psikoterapistlerinin uygun eğitimleri tamamlamaları pek çok bakımdan gereklidir. Çünkü terapi süreçlerinde uzman desteğin sağlanabilmesi için tüm yetkinliklere sahip olunması beklenmektedir. Örneğin sosyal ilişkilerin doğru gözlemlenmesi ve yorumlanması adına sosyoloji eğitimlerinin öneminden bahsedilebilmektedir. Çocuk psikoterapisi ise adından da anlaşıldığı üzere psikoloji disipliniyle doğrudan bir koşutluğa sahiptir. Dolayısıyla psikoloji, çocuk gelişimi ya da PDR eğitimlerinden birinin alınması gereklidir. Çocuk terapisti olmak isteyenlerin lisans seviyesinde yetkinliklerini kazanabilecekleri uygun akademik bölümleri seçmeleri doğru olacaktır. Bu bölümler arasında sosyoloji, PDR, psikoloji ya da çocuk gelişimi disiplinlerinden söz edilebilmektedir. Ayrıca çocuk terapisi, kişisel gelişim ya da oyun terapistliği üzerine lisans ve sertifika eğitimleri alınabilmektedir. Bu eğitimlerin bir gelişim sertifikası ile desteklenmesi ise uygulamalı aşamalarda tecrübe artırıcı etkenlerden olmaktadır.

Oyun terapistlerinin çeşitli devlet üniversitelerinde veya özel kurumlarda yer alan programlara kayıt olmaları olağandır. Böylece hangi durumlarda oyun terapisi uygulamalarının gerekli olduğu daha iyi anlaşılabilmektedir. Ayrıca çocuk danışmanlara verilecek desteklerin ve terapi süreçlerinin uygun planlarla sürdürülmesi söz konusudur. Lisans, yüksek lisans ve sertifika süreçlerinin her birinde ilerlenmesi mümkündür. Ancak belirli akademik programlarda lisans eğitiminin tamamlanması zorunludur. Çocuk terapisine ihtiyaç duyulan durumlarda yeme, uyku, gelişim bozuklukları da bulunmaktadır. Bununla birlikte parmak emme, saldırganlık gösterme ya da hiperaktivite gibi durumların da çocuk terapileri sayesinde çözümlenmesi uygun olmaktadır. Olumsuz duygu durum gelişimlerinin veya sosyal ilişkilerdeki anormal davranışların da oyun terapileri düzleminde tespit edilmesi söz konusudur. Bunların yanı sıra herhangi bir özel gereksinimli bireyin de oyun terapileri ile iç dünyasını doğru keşfetmesi sağlanabilmektedir.

Değerli okuyucumuz. Siz de çocuk gelişimi  hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak çocuk gelişimi programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.