Çocukların Aile Resmi Çizimlerinin Analiz Edilmesi
21st September 2021 By 7 Renk
blog

Çocuğun çizdiği aile resmi yorumlama önemli detayları içeren bir süreçtir. Gayet basit bir etkinlik gibi gözüken bu resim çiziminde birçok olgu ortaya konabilmektedir. Bunların arasında özellikle sosyal ilişkilerdeki problemler yer almaktadır. Yaş ve eğitim seviyesine göre çizimlerin farklı yorumlama aşamaları olmaktadır. Çünkü 0-3 yaş aralığındaki bir çocuk ile bu yaşın üzerindeki çocuğun çizim becerisi aynı düzeyde değildir. Ancak aile resmi çizimlerinin uygun yaş düzeyine bağlı etkenlerle yorumlanması mümkündür. Yoğun olarak renk ve çizim tarzının üzerinde durulmaktadır. Ayrıca aile resmi çizimlerinin yaptırılması kimi zamanlarda çocuğun iç dünyasındaki sorunların da anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Gelişim sürecinde olan çocukların psikolojik açıdan ne durumda olduklarının saptanması eğitimciler için de mühimdir.

Çocuklar ile resim sanatı arasında büyük bir bağ olduğu söylenebilmektedir. Nasıl ki sesli ve fiziksel etkinliklerde çocukların motivasyonları yükseliyor ise bu durum görsel sanatlarda da geçerlidir. Ancak aile resmi çiz etkinliği düşünüldüğünde bu çalışmanın psikolojik boyutları üzerinde de durulmalıdır. Uzun yıllardır uygulanan bu etkinlik aslında projektif bir çizim tekniği olarak bilinmektedir. Kendi iç dünyasındaki sorunları açıkça belirtemeyen çocuklarda resim etkinliklerinin kullanılması uygundur. Böylece çocuğun iç dünyası, yaratıcılığı gibi aile kavramına olan bakış açısı da anlaşılabilmektedir. Aile ortamında ciddi sorunlar yaşayan çocukların bu olguları çizimlerine aktardıkları görülmektedir. Dolayısıyla gerek pozitif gerek ise negatif çizimlerin çocukların eğitiminde ve yönlendirilmesinde mühim bir konumu bulunmaktadır.

Çocuklara Yaptırılabilecek Aile Resmi Çiz Etkinliği

Çocuklara yaptırılan aile resmi çizimleri aslında pek çok okul düzeyinde tercih edilebilmektedir. Bu etapta okul öncesi etkinlikler göz önüne alındığında çizimlerin aile ortamının anlaşılması bakımından daha önemli olduğu söylenmelidir. Bununla birlikte çocuklara uygulanan bir taciz, şiddet ya da baskı durumu var ise resimlerde ufak nüanslar sayesinde saptamalar yapılabilmektedir. Elbette resimlere her zaman olumsuz detayların yansıması söz konusu değildir. Çocuğun çizdiği aile resmi yorumlama esnasında renklerden imgelere kadar incelenebilecek çeşitli ayrıntılar vardır. Huzurlu, mutlu ya da rutin bir aile hayatının resimlere daha farklı yansıdığı görülebilmektedir. Sıkıntılı, karmaşık ya da şiddetli aile ortamlarında resim çizimlerinin karmaşık tekniklerle ortaya koyulduğu anlaşılabilmektedir. Böylelikle çocuğun yaşadığı bireysel ya da ailevi sorunların saptanması olağandır. Ciddiyeti yüksek durumların saptanması sayesinde çocuk istismarının önüne dahi geçilebilecektir.

Aile resmi çizme etkinliğinin hedefleri arasında birden çok detay vardır. Bunların öne çıkanı ise çocuğun iç dünyasındaki aile ortamını kağıda aktarmasıdır. Bunun haricinde kurulan duygusal bağların aktarılması da önemlidir. Bir çocuğun aile kavramına kimleri dahil ettiği ya da hangi bireylerle mesafeli olduğu görülebilmektedir. Yine ailede yaşanabilecek çatışmaların ya da iletişim kopukluğunun saptanması da söz konusudur. Bu nedenle ebeveynlerin bilinçsiz olarak gerçekleştirdikleri olumsuz algılanan davranışlar ortaya çıkarılabilmektedir. Çocukların çizdikleri resme bakılarak duygusal ve psikolojik olgunluklarının anlaşılması dahi olağandır. Olası problemlerin ya da çocukların gelişimindeki engellerin çözümlenmesi için çocuklarda aile resmi çizim testleri uygulanabileceği söylenebilmektedir.

Çocukların Aile Resmindeki Çizim Tekniklerinin Yorumlanması

Çocukların aile resimlerini çizerken kullandıkları sınırsız imgeler vardır. Özellikle yaratıcılığın bu kadar kapsamlı olduğu bir süreçte incelenmesi gereken birden çok detay bulunacaktır. Bu imgelerin renk kullanımı ile birleştiğinde farklı olguları yansıttığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla uygulama sonrasında yorumlama sürecinin doğru ilerletilmesi ve yetkin kişiler tarafından yapılması mühimdir. Çocuk psikolojisi gibi alanlarda sertifika ya da lisans eğitiminin alınması da bu nedenle önemini artırmaktadır. Okul öncesi ya da ilkokul öğretmenlerinin yanı sıra psikologlar, çocuk terapistleri de bu gibi etkinlikleri yorumlayabilmektedirler. Çocuğun çizdiği aile resmi yorumlamasürecinde; mesafenin, renk kullanımının, surat çizimlerinin vb. detayların öne çıktığı söylenmelidir. Ancak bunun resmin bütünlüğüne bağlı kalınarak yapılması ana fikrin ve çocuk psikolojisinin doğru analiz edilmesine olanak tanıyacaktır.

Resimler yorumlanırken mesafe kavramı ile birey sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. Aile ortamına dahil edilen kişiler ve bu kişiler çizilirken kullanılan uzaklık birçok olguyu betimlemektedir. Diziliş sırasının da aile bireylerine olan yakınlığı betimleyebildiği bilinmektedir. Resme eklenen yazılar var ise bu yazılardaki isim dışı sözcükler yorumlanmalıdır. Olumlu ya da olumsuz sözcük kullanımlarının resimde önemli bir konumu vardır. Aile resmi çizimi yorumlama teknikleri arasında ailede olmayan ama sevilen ya da özlenen bireylerin de göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle eğitmenlerin çocukların bilgilerini ve aile ortamlarını yakından gözlemlemeleri mühimdir.  Renk kullanımları ise canlı renklerden koyu renklere ve her bir rengin simgesel anlamına göre etken olmaktadır. Bu renklerin sembolik anlamlarının çocuğun ruhsal dünyasındaki duygulanımları doğrudan ortaya koyduğu söylenebilmektedir.

Değerli okuyucumuz. Siz de çocuk resimleri analizi hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak çocuk resimleri analizi programlarımıza göz atamanızı öneririz.

Ayrıca aldığınız belgeleri cvlerinize ve www.kariyer.net gibi sitelere eklebilirsiniz.