Blog

26th September 2021

Masal anlatıcısı olarak yetkinliğin kazanılması günümüzde önemini artıran hususlardan biridir. Gerek masal anlatımının eğitimdeki önemi gerek ise yeni geliştirilen anlatım teknikleri bu eğitimlere olan ilgiyi de artırmaktadır. Bununla beraber masal anlatıcısı nedir sorusunu taşıyan sayısız insan vardır. Dolayısıyla burada hem masal anlatıcısının ne gibi uygulamal


26th September 2021

İnsan kaynakları yönetimi günümüzde yoğun bir talep gösterilen akademik programlardandır. Üniversite düzleminde iki yıllık ve dört yıllık eğitim süreçlerinin bulunduğu insan kaynakları eğitiminin sertifika ile ilerletilmesi de mümkündür. Bu nedenle insan kaynakları sertifikası kapsamını araştıran sayısız kişi vardır. Bu kişilerin kendi akademik düzeylerini tama


25th September 2021

İnsan kaynakları mezunu olarak iş bulmak isteyenleri birbirinden farklı eğitim seçenekleri beklemektedir. Lisans ya da yüksek lisans fırsatından yararlanmak isteyen öğrenci adayları, devlet ve vakıf üniversitelerine yerleşebilmektedirler. Bununla birlikte insan kaynakları yönetiminin ön lisans programlarında da okunabildiği söylenmelidir. Bu üniversite düzeylerinin yüksekö


25th September 2021

Dış ticaret eğitimi üniversitelerin çeşitli ön lisans ve açık öğretim programları arasında yer almaktadır. Her yıl üniversite seçimi yapacak kişilerin eğilim gösterdikleri alanlardan biri dış ticaret olmaktadır. Kapsamı uluslararası ilişkiler ya da halka ilişkiler ile farklılık taşıyan programın eğitim aşamalarından bahsetmek mümkündür. Özellikle akademik eğ


24th September 2021

Deneyimsel oyun terapisi günümüzde sıklıkla uygulanan teknikleri içermektedir. Öncelikle bu terapi yönteminin ortaya çıkışından söz etmek doğru olacaktır. Dr. Byron Norton ile Carol Norton tarafından geliştirildiği bilinen terapi modeli çocukların gelişim düzeyindeki iyileşme tekniklerine odaklanmaktadır denebilir. Her bireyin kendine has psikolojik ve tepkisel özellikler