Blog

1st October 2021

Günümüzde “Montessori nedir?” sorusunun giderek arttığı görülmektedir. Bunun nedeni Montessori eğitim modelinin farklı kurumlarda yaygınlaşmaya başlamasıdır. Dolayısıyla soruyu yanıtlamak amacıyla Montessori eğitim modelinin tarihçesine bakılmalıdır. Montessori günümüzde de kullanılan yakın zamanlı eğitim modeli geliştirmelerinden biridir. 1900’lü yıllarda,


1st October 2021

Montessori eğitiminin içeriği oldukça ayrıntılı hususlara sahiptir. Çünkü “Montessori ne demek?” diye araştıran eğitimcilere ya da ebeveynlere verilebilecek ilk cevap karma bir eğitim modelinin var olduğudur. Bu karma eğitim modelin içerisinde çocukların bireysel gelişim süreçlerine odaklanılmaktadır. Yani her çocuğun farklı yaş dönemlerinde farklı motor beceriler


30th September 2021

Montessori eğitmen eğitimi sayesinde Montessori yaklaşımına uygun bir eğitim ortamı hazırlanabilmektedir. Bunun dışında eğitmen eğitiminin alınmasıyla birlikte çocuklara uygulanacak bu eğitim sürecinde eğitmenin rolünün nasıl olduğu da öğrenilmektedir. Dolayısıyla oldukça kapsamlı bir teorik arka planı olan Montessori eğitim modelinin sertifika programlarında ya da


30th September 2021

Montessori eğitiminin amaçları arasında yalnızca çocuklara özgür ve bağımsız bir ortam hazırlanması yer almamaktadır. Ancak Montessori yaklaşımını tanımlarken mutlaka değinilmesi gereken iki kavram vardır. Bunların ilki çocuğa saygı prensibinde de bulunan saygı duyma özelliğidir. Bir diğeri ise özgürlük kavramı ile açıklanmalıdır. Çünkü eğitimin temelinde 5


29th September 2021

Montessori eğitimi, çocuğun kendi becerilerini, duygu durumunu, psikolojik ve fiziksel gelişimini en rahat biçimde yansıtabildiği eğitim ortamını hazırlamaktadır. Bu eğitim ortamında çocuğun bireysel kimliğini, sorumluluk alma becerisini ve kendini ifade etme yöntemlerini geliştirdiği söylenebilmektedir. Dolayısıyla yalnızca eğitim kurumlarında değil birçok terapi merke